What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

26 พฤษภาคม 2563

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

ในวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 กับทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก

07 พฤษภาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัด จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อสรุปข้อมูลประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบของมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน...

การเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย

07 พฤษภาคม 2563

การเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและดำเนินการถูกต้องตามระเบียบวิธีการ

ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด

28 เมษายน 2563

ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด

วันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของโครงการและตรงตามระเบียบกฎหมาย

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (23 เมษายน 2563)

24 เมษายน 2563

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (23 เมษายน 2563)

วันนี้ (23 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภา มอบเจลล้างมือ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย รอบที่ 2 ในโซนแถบศาลเจ้า เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวในตลาดริมน้ำดอนหวาย ใช้ล้างมือและลดการแพร่เชื่อไวรัสโควิด 19

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (22 เมษายน 2563)

23 เมษายน 2563

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (22 เมษายน 2563)

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภา มอบเจลล้างมือ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวในตลาดริมน้พดอนหวาย ใช้ล้างมือและลดการแพร่เชื่อไวรัสโควิด 19

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (21 เม.ย.63)

22 เมษายน 2563

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (21 เม.ย.63)

วันนี้ (21 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำหน้ากากผ้าออกแจกจ่ายแก่ประชาชน ณ บริเวณหมู่บ้านโฆษะนคร หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนสวมใส่และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (17 เม.ย.63)

20 เมษายน 2563

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (17 เม.ย.63)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ณ บริเวณหมู่บ้านมณฑลนคร หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร (16 เม.ย.63)

16 เมษายน 2563

ลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร (16 เม.ย.63)

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ออกลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อรักษาความสะอาด กำจัดขยะ และทำให้น้ำระบายได้สะดวกในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก

15 เมษายน 2563

ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น . เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับการเปลี่ยนท่อเมนประปา ตามโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก  

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 14 เม.ย.63

14 เมษายน 2563

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 14 เม.ย.63

วันนี้ (14 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่บริเวณตลาดคาวบอยไนท์พลาซ่า และพื้นที่หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

การเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

09 เมษายน 2563

การเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

การเข้าตรวจรับโครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสุกรีย์ อินชนบท หมู่ที่ 8

09 เมษายน 2563

การเข้าตรวจรับโครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสุกรีย์ อินชนบท หมู่ที่ 8

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสุกรีย์ อินชนบท หมู่ที่ 8

การเข้าตรวจรับงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 225 จุด

08 เมษายน 2563

การเข้าตรวจรับงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 225 จุด

วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 225 จุด  

การออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 (วันที่ 8 เมษายน 2563)

08 เมษายน 2563

การออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 (วันที่ 8 เมษายน 2563)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่า เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ที่บริเวณซอยร่มเย็นถึงคลองยายสา และที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 7 เม.ย.63

07 เมษายน 2563

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 7 เม.ย.63

วันนี้ (7 เมษายน 2563) เวลา 05.15 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ที่บริเวณศาลารอรถประจำทาง ร้านค้าสะดวกซื้อ ศาลเจ้าแม่ตลาดน้ำดอนหวาย และบริเวณหน้าวัดดอนหวาย เพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19

ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณถนนเส้นหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหลังองค์พระ

01 เมษายน 2563

ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณถนนเส้นหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหลังองค์พระ

วันนี้ (1 เมษายน 2563) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิงออกทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณถนนเส้นหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหลังองค์พระ เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อโควิด 19

การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ. เดิม ถึงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,495,000 บาท

31 มีนาคม 2563

การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ. เดิม ถึงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,495,000 บาท

การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ. เดิม ถึงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,495,000 บาท

การประชุมเร่งด่วน ในการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

31 มีนาคม 2563

การประชุมเร่งด่วน ในการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (31 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมการประชุมเร่งด่วน ในการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในการประชุม โดยมีแนวทางให้มีการตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยวและพ่อค้า แม่ค้า ที่...

ทำความสะอาดศาลารอรถ บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนหวาย และบริเวณวัดญาณเวศกวัน

26 มีนาคม 2563

ทำความสะอาดศาลารอรถ บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนหวาย และบริเวณวัดญาณเวศกวัน

วันนี้ (26 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำออกทำความสะอาดศาลารอรถ บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนหวาย และบริเวณวัดญาณเวศกวัน เพื่อชำระสิ่งสกปรกและป้องกันเชื้อโควิด - 19

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ฯ ม. ๖ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณบ้านนางชิ้น
File Icon ราคากลาง, ปร.๔, ปร.๕ - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.1 ฯ
File Icon ราคากลาง, ปร.๔, ปร.๕ - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก)
File Icon การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒. (e-bidding)
File Icon การประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก (e-bidding)
File Icon ราคากลาง-โครงการก่อสร้างอาคารโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย.
File Icon ราคากลาง - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ บริเวณถนนซอยบ้านนายเอกชัย เสริมสำราญ ม.2
File Icon ราคากลาง - โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก
File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางกระทึก ๓ (e-bidding)
File Icon การประกวดราคาจ้างก่อสร้างราวกันตกบริเวณเขื่อนภายในตำบลบางกระทึก (e-bidding)
งานภาษี
เลขที่
File Icon ประกาศ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562
File Icon ประกาศบัญชีรายการห้องชุด ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบคำขอใช้น้ำชั่วคราว
File Icon แบบคำขอใช้น้ำถาวร
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

12328409
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24422
0
143950
11184460
453456
389414
12328409

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 08:46:25

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration