A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุจากตำบลบางกระทึก เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง น...

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

06 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

29 มกราคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การยบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศม...

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

21 มกราคม 2562

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ จัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางกระทึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประขาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพี...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

16 มกราคม 2562

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ ประกวดความสามารถของน้องๆ เยาวชนอายุ 3 - 15 ปี การแสดงของนักเรียนจากโรงเรี...

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

15 มกราคม 2562

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นส...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

15 มกราคม 2562

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสง...

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562

11 มกราคม 2562

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจกร...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่ากอ จังหวัดพังงา

11 มกราคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่ากอ จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ จังหวัดพังงา ที่ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุมาศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการสินค้าโอทอป ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศ...

งานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

11 มกราคม 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่น้องๆ นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ และให้เด็กๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

02 มกราคม 2562

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือทำด้วยตนและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน 2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระ...

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

02 มกราคม 2562

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

        ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป2 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านให้แก่นักเรียน

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม 2561

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ 1 เพื่อถวายความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได...

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7

25 ธันวาคม 2561

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม Care Giver โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก และวัดญาณเวศกวัน ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 9 ราย โดยมีการตรวจสุขภาพความเป็นอยู่ สอบถ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561

25 ธันวาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/...

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

06 ธันวาคม 2561

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจ...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

06 ธันวาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน ...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน 2561

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอย...

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

13 พฤศจิกายน 2561

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบางกระทึก และปัญหาต่างๆ จากทั้งทางฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถ...

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

08 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสะพาน คสล.โรงหมึกฯ หมู่ที่ 1
File Icon ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำฯ จากถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถึงบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2
File Icon ราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4
File Icon ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งฯ บริเวณซอบศาลาแม่โพธิ์สพ ซอย 6
File Icon ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประภัสสร หมู่ที่ 6
File Icon ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายมนูญ ศรีม่วง ม.1
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางกระทึกฯ หมู่ที่ 4 (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)
File Icon ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลองบางกระทึกฯ ม.๔
File Icon ร่างประกาศเชิญชวน-โครงการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ ๒)
File Icon ราคากลางและรายละเอียดการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ (แบบ บก.๐๖) (ครั้งที่ ๒)
File Icon สขร. ประจำเดือน กันยายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
File Icon ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างเขื่อนฯซอยวิปัสสนา ม.2
งานภาษี
เลขที่
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
ข้อแนะนำการขอรับบริการ
เลขที่
File Icon คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเดก็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายใหม่
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายเก่า
File Icon ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางกระทึก
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
File Icon การจดทะเบียนคนพิการ
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือประชาชน
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

6978826
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26892
0
77086
5901741
77086
138054
6978826

Your IP: 54.210.61.41
Server Time: 2019-02-16 10:12:35

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration