A+ A A-

โครงการ กิจกรรมต่างๆ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

21 กุมภาพันธ์, 2562

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด...

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

21 กุมภาพันธ์, 2562

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

21 กุมภาพันธ์, 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานกิจการสภา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญสมั...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

18 กุมภาพันธ์, 2562

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ น...

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

12 กุมภาพันธ์, 2562

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสั...

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

06 กุมภาพันธ์, 2562

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสั...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

29 มกราคม, 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จา...

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

21 มกราคม, 2562

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมู...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

16 มกราคม, 2562

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จ...

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

15 มกราคม, 2562

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สม...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

15 มกราคม, 2562

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชั...

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562

11 มกราคม, 2562

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสั...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่ากอ จังหวัดพังงา

11 มกราคม, 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่ากอ จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วย หัวหน้า...

งานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

11 มกราคม, 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรม...

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

02 มกราคม, 2562

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือท...

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

02 มกราคม, 2562

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

        ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่) ในวันที่ 26 ธันวาคม 25...

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม, 2561

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์โครงการสานสัมพันธ์ดวง...

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7

25 ธันวาคม, 2561

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ กองสวัส...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561

25 ธันวาคม, 2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการแล...

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

06 ธันวาคม, 2561

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการส...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

06 ธันวาคม, 2561

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะสมาช...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน, 2561

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดด...

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

13 พฤศจิกายน, 2561

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังค...

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

08 พฤศจิกายน, 2561

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางกร...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561

08 พฤศจิกายน, 2561

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษ...

กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

07 พฤศจิกายน, 2561

กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสั...

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดดอนหวาย 4 พ.ย.61

05 พฤศจิกายน, 2561

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดดอนหวาย 4 พ.ย.61

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร...

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย

01 พฤศจิกายน, 2561

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะข้าราชการ เ...

การประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

30 ตุลาคม, 2561

การประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสัง...

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3/2561

30 ตุลาคม, 2561

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพ...

วันออกพรรษา วัดดอนหวาย 2561

25 ตุลาคม, 2561

วันออกพรรษา วัดดอนหวาย 2561

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 8.00 น.เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

วันปิยมหาราช 2561

23 ตุลาคม, 2561

วันปิยมหาราช 2561

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริห...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม, 2561

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสา...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

05 ตุลาคม, 2561

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  ...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม, 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบาง...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม, 2561

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบ...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

02 ตุลาคม, 2561

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระ...

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

09 สิงหาคม, 2561

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ" โดยจะสอนให้เด็กเล็กรู...

กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

08 สิงหาคม, 2561

กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

โดยจัดให้มีโครงการดังนี้ โครงการห้องเรียนสองภาษา โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

03 สิงหาคม, 2561

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน ...

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม, 2561

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนต...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม, 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยม...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม, 2561

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้...

Big Cleaning Day ทำความสะอาด ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

03 สิงหาคม, 2561

Big Cleaning Day ทำความสะอาด ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

Big Cleaning Day  ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

03 สิงหาคม, 2561

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาด...

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

03 สิงหาคม, 2561

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

วันนี้ (23 มี.ค. 2561) คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย...

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

03 สิงหาคม, 2561

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

 เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  ได้ดำเนินยมาตรการป้องกันงานทุจริตโครงก...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม, 2561

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม, 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื...

โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

29 มิถุนายน, 2561

โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. เกษตรอำเภอสามพราน ได้จัดทำโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โคร...

โครงการลดขยะชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

31 พฤษภาคม, 2561

โครงการลดขยะชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุข...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสร...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัถุตป...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจำปี...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์๑เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพ...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5&n...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2560โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดี1 เพื่อจัดประสบการณ์กา...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

16 พฤษภาคม, 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญหนูๆน้องๆ เด็กและเยาวช...

กิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

16 เมษายน, 2561

กิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงก...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

28 มีนาคม, 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ...

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

18 ธันวาคม, 2560

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผ...

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

18 ธันวาคม, 2560

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. ...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

04 กันยายน, 2560

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศม...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

25 สิงหาคม, 2560

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวั...

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

18 สิงหาคม, 2560

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่โรง...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

18 สิงหาคม, 2560

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม, 2560

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม, 2560

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้...

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสอนแบบโครงการประจำปีการศึกษา 2559โดยวัตถ...

โครงการสอนแบบโครงการ

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการสอนแบบโครงการ

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2559โด...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศ...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ปีการศึกษา 2559

09 พฤษภาคม, 2560

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2559

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา 2...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศึกษา2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศึกษา2559

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 &...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2559

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วก...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัถุ...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

03 พฤษภาคม, 2560

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกร...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2559

29 มีนาคม, 2560

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐา...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

24 มีนาคม, 2560

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ...

โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

24 มีนาคม, 2560

โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ปิ...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

06 มีนาคม, 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานว...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2560

20 กุมภาพันธ์, 2560

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   ประจำปีการศึกษา 2559

13 ธันวาคม, 2559

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นำโดยคณะผู้บ...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

10 พฤศจิกายน, 2559

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มี...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2

10 พฤศจิกายน, 2559

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม, 2559

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั่งแต่เว...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี

11 ตุลาคม, 2559

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลตำบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี ตั่งแต่เวลา  0...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม, 2559

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ2559 คณะผู้บริหาร นำโดยนาย ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศ...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2559

17 สิงหาคม, 2559

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2559

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

24 กรกฎาคม, 2559

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

25 มิถุนายน, 2559

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกร...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามพราน

22 มิถุนายน, 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามพราน

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยการนำของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ต้อนรับคณะศ...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

05 พฤษภาคม, 2559

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานส...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

04 พฤษภาคม, 2559

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

      เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเท...

โครงการมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการมารยาทไทย เกี่ยวกับการไหว้ทักทายผู้ให...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration