What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กศน. ตำบลบางกระทึก จัดการสอนหลักสูตร การสอนทำ เครื่องแขวนไทย

16 มิถุนายน 2563

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กศน. ตำบลบางกระทึก จัดการสอนหลักสูตร การสอนทำ เครื่องแขวนไทย

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนาย ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบางกระทึก จัดการสอนหลักสูตร การสอนทำ เครื่องแขวนไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดป...

นำเต้าหู้ไข่จาก บ.KCF แจกจ่ายประชาชนชุมชนภายในตำบลบางกระทึก ที่ได้รับความเดือดร้อน

16 มิถุนายน 2563

นำเต้าหู้ไข่จาก บ.KCF แจกจ่ายประชาชนชุมชนภายในตำบลบางกระทึก ที่ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้รับมอบเต้าหู้หลอดจาก คุณโกจนาท ศรมยุรา บ.สยามชัยซีฟุ๊ด อำเภอบางเลน ตรา KCF จำนวน 3000 หลอด เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย ท่านนายกราชัน มีป้อม นายเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ นำแจกจ่ายให้ ประชาชนชุมชนภายในตำบลบางกระทึก ที่ได้รับความเดือดร้อนเรียบร้อยขอขอบคุณ คุณคุณโกจนาท ...

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย

10 มิถุนายน 2563

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย

วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย เพื่อรับถุงยังชีพ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในวันที่ 12 มิถุนายน 63

เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชน

09 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชน

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนตำบลบางกระทึก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ด้านคุณภาพชีวิต

ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดขยะริมถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5

05 มิถุนายน 2563

ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดขยะริมถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการทำความสะอาด กำจัดขยะริมถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5 เพื่อลดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในช่วงเกิดฝนฟ้าคะนอง และเพื่อความสะอาดของชุมชน

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

04 มิถุนายน 2563

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลำคลองและพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

02 มิถุนายน 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลำคลองและพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลำคลองและพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำป...

การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7

28 พฤษภาคม 2563

การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาล เข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยการมอบหลังคาจากใหม่ เนื่องจากเหตุฝนฟ้าคะนอง ที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนชำรุดเสียหาย

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

26 พฤษภาคม 2563

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

ในวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 กับทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก

07 พฤษภาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัด จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อสรุปข้อมูลประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบของมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน...

การเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย

07 พฤษภาคม 2563

การเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและดำเนินการถูกต้องตามระเบียบวิธีการ

ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด

28 เมษายน 2563

ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด

วันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของโครงการและตรงตามระเบียบกฎหมาย

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (23 เมษายน 2563)

24 เมษายน 2563

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (23 เมษายน 2563)

วันนี้ (23 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภา มอบเจลล้างมือ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย รอบที่ 2 ในโซนแถบศาลเจ้า เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวในตลาดริมน้ำดอนหวาย ใช้ล้างมือและลดการแพร่เชื่อไวรัสโควิด 19

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (22 เมษายน 2563)

23 เมษายน 2563

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (22 เมษายน 2563)

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภา มอบเจลล้างมือ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวในตลาดริมน้พดอนหวาย ใช้ล้างมือและลดการแพร่เชื่อไวรัสโควิด 19

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (21 เม.ย.63)

22 เมษายน 2563

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (21 เม.ย.63)

วันนี้ (21 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำหน้ากากผ้าออกแจกจ่ายแก่ประชาชน ณ บริเวณหมู่บ้านโฆษะนคร หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนสวมใส่และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (17 เม.ย.63)

20 เมษายน 2563

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (17 เม.ย.63)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ณ บริเวณหมู่บ้านมณฑลนคร หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร (16 เม.ย.63)

16 เมษายน 2563

ลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร (16 เม.ย.63)

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ออกลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อรักษาความสะอาด กำจัดขยะ และทำให้น้ำระบายได้สะดวกในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก

15 เมษายน 2563

ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น . เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับการเปลี่ยนท่อเมนประปา ตามโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก  

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 14 เม.ย.63

14 เมษายน 2563

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 14 เม.ย.63

วันนี้ (14 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่บริเวณตลาดคาวบอยไนท์พลาซ่า และพื้นที่หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

การเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

09 เมษายน 2563

การเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ราคากลาง และรายละเอียดการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563
File Icon ราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ฯ ม. ๖ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณบ้านนางชิ้น
File Icon ราคากลาง, ปร.๔, ปร.๕ - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.1 ฯ
File Icon ราคากลาง, ปร.๔, ปร.๕ - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก)
File Icon การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒. (e-bidding)
File Icon การประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก (e-bidding)
File Icon ราคากลาง-โครงการก่อสร้างอาคารโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย.
File Icon ราคากลาง - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ บริเวณถนนซอยบ้านนายเอกชัย เสริมสำราญ ม.2
File Icon ราคากลาง - โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก
File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางกระทึก ๓ (e-bidding)
งานภาษี
เลขที่
File Icon ประกาศ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562
File Icon ประกาศบัญชีรายการห้องชุด ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบคำขอใช้น้ำชั่วคราว
File Icon แบบคำขอใช้น้ำถาวร
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

12843464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81236
0
81236
11614829
81236
458241
12843464

Your IP: 3.236.98.25
Server Time: 2020-07-02 15:59:15

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration