What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ"

19 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ"

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกิจกรรมทำความดี ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

18 เมษายน 2562

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง

05 เมษายน 2562

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562

โครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562

05 เมษายน 2562

โครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมวันส...

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก

05 เมษายน 2562

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 10 ราย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และความจำเป็นต่างๆ รวมถึงมอบสิ่งของยังชีพให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"

04 เมษายน 2562

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า" โดยออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้กับน้องหมา น้องแมว ฟรี!! ภายในตำบลบางกระทึก แต่ตั้งวันที่ 1-10 เมษายน 2652 ตั้งแต่ เวลา 16.30 -19.30 น. หากท่านใดต้องวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านสามารถมารับได้ที่จุดบริกา...

โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

04 เมษายน 2562

โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ. พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจริง และระงับเหตุการได้ทันที...

วันท้องถิ่นไทย

20 มีนาคม 2562

วันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 7.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไ...

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองแล...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

15 มีนาคม 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน จากวิทยากรของ...

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6

15 มีนาคม 2562

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6 ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนซึ่งมีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง  

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

13 มีนาคม 2562

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ได้รับการอบรมให้ความรู้ จากวิทยากร ของสำนักง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหามแห

12 มีนาคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหามแห

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 45 คน ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องของ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระ...

การประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562

12 มีนาคม 2562

การประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อราชการต่างๆ ในการพัฒนาตำบลบางกระทึก

 ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง

05 มีนาคม 2562

ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางงกระทึก

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังห...

การประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย

27 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมการประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีพ่อค้า แม่ค้าจากตลาดริมน้ำดอนหวายมาร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการร่...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

21 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครีอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ส...

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานกิจการสภา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการแนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ 1 คน ได้แก่คุณศิริพร เพ็งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การกำหนดสมัยประชุมสภาสาม...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง ซอยขุนทรง ทั้ง ๒ ฝั่ง ม. ๒ (e-bidding)
File Icon ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในตำบลบางกระทึก
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง ซอยขุนทรงทั้ง 2 ฝั่ง
File Icon ราคากลาง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมท่อฯ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
File Icon ราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง ถนนหลังโรงเรียนวัดดอนหวาย ม.๔,๕,๖
File Icon ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต ภายในเขตตำบลบางกระทึก (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต ฯ
File Icon โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จากถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ถึงหมู่บ้านเอื้ออาทร ม.๒ (e-bidding)
File Icon โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. บริเวณศาลาแม่โพธิ์สพ ซอย ๖ (ฝั่งตะวันตก) ม. ๔ (e-bidding)
File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสะพานข้ามคลองรางหนองเสา ฯ ม. ๑ (e-bidding)
File Icon สขร. ประจำเดือน กันยายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
File Icon ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างเขื่อนฯซอยวิปัสสนา ม.2
งานภาษี
เลขที่
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
ข้อแนะนำการขอรับบริการ
เลขที่
File Icon คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเดก็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายใหม่
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายเก่า
File Icon ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางกระทึก
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
File Icon การจดทะเบียนคนพิการ
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือประชาชน
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

7315058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3382
0
53544
6211999
145522
165898
7315058

Your IP: 3.95.63.218
Server Time: 2019-04-26 15:00:32

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration