What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-

โครงการ กิจกรรมต่างๆ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

11 พฤษภาคม, 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. งานกิจการสภา เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ ...

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนอง

07 พฤษภาคม, 2564

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนอง

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเ...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

06 พฤษภาคม, 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนั...

อกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม

29 เมษายน, 2564

อกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (29 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกำนัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระ...

ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

28 เมษายน, 2564

ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

วันนี้ (28 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู...

ดำเนินการออกลอกท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรประชา

27 เมษายน, 2564

ดำเนินการออกลอกท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรประชา

วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึกออกลอกท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรประชา ...

ฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร

22 เมษายน, 2564

ฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอ...

โครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

20 เมษายน, 2564

โครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (20 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็...

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

08 เมษายน, 2564

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก จัดโครงก...

รลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

31 มีนาคม, 2564

รลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และอำเภอสามพราน ออกอำนวยความ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

24 มีนาคม, 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร

23 มีนาคม, 2564

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลบางกระทึก ออกดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเ...

ร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

22 มีนาคม, 2564

ร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริ...

อบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

15 มีนาคม, 2564

อบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าบรรยายอบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

13 มีนาคม, 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุค...

ทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2

08 มีนาคม, 2564

ทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่ออกล้างทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลอ...

ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

04 มีนาคม, 2564

ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลีย...

ตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย

03 มีนาคม, 2564

ตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก...

ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4

24 กุมภาพันธ์, 2564

ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการ ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 กุมภาพันธ์, 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู...

แผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางกระทึก

19 กุมภาพันธ์, 2564

แผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางกระทึก

วันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีแผนรณรงค์ป้องกันโร...

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองรางหนองเสา หมู่ที่ 1

16 กุมภาพันธ์, 2564

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองรางหนองเสา หมู่ที่ 1

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก  ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุ...

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

08 กุมภาพันธ์, 2564

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึ...

โครงการฝึกอบรม ประชาธิปไตย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการทุจริต

06 กุมภาพันธ์, 2564

โครงการฝึกอบรม ประชาธิปไตย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการทุจริต

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรม ประชาธิปไตย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านก...

 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเ

01 กุมภาพันธ์, 2564

เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเ

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเพื่อมาจัดงานว...

ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนคลองบางกระทึกและโรงเรียนวัดดอนหวาย

28 มกราคม, 2564

ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนคลองบางกระทึกและโรงเรียนวัดดอนหวาย

วันนี้ (28 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและส...

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

27 มกราคม, 2564

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่งานป้...

 ออกเยี่ยมเด็กยากไร้ภายในตำบลบางกระทึก

27 มกราคม, 2564

ออกเยี่ยมเด็กยากไร้ภายในตำบลบางกระทึก

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังค...

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตลาดริมน้ำดอนหวาย

25 มกราคม, 2564

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตลาดริมน้ำดอนหวาย

วันนี้ (25 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและส...

ทำความสะอาดถนนและคูคลอง บริเวณคลองหัวคนเพลง (ฝั่งหมู่บ้านกฤษณา)

21 มกราคม, 2564

ทำความสะอาดถนนและคูคลอง บริเวณคลองหัวคนเพลง (ฝั่งหมู่บ้านกฤษณา)

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก คณะสมาชิกสภาและเจ้า...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

20 มกราคม, 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันนี้ (20 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานกิจการสภา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยวิสามัญ สมัยที่...

 ออกให้บริการน้ำ ณ หมู่บ้านปาริชาต

20 มกราคม, 2564

ออกให้บริการน้ำ ณ หมู่บ้านปาริชาต

วันนี้ (20 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก แจ้งให้งานป้องกันแล...

ออกทำความสะอาดถนนและคลองหัวคนเพลง

19 มกราคม, 2564

ออกทำความสะอาดถนนและคลองหัวคนเพลง

วันนี้ (19 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่งานป้...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

18 มกราคม, 2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดการประชุมหัวหน้า...

ทำความสะอาดคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

12 มกราคม, 2564

ทำความสะอาดคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

วันนี้ (12 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก แจ้งให้เจ้าหน้าที่ง...

ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่สาธารณะและเครื่องออกกำลังกายในชุมชน

11 มกราคม, 2564

ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่สาธารณะและเครื่องออกกำลังกายในชุมชน

วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่กองสา...

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย

08 มกราคม, 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึกนำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่กองสาธา...

 ทำความสะอาดคลองวัฒนา

05 มกราคม, 2564

ทำความสะอาดคลองวัฒนา

วันนี้ (5 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่งานป้อง...

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดภายในตำบล หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 8 และร้านอาหารครัวแม่แช่ม

04 มกราคม, 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดภายในตำบล หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 8 และร้านอาหารครัวแม่แช่ม

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ...

ทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

30 ธันวาคม, 2563

ทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ออกทำความ...

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2563

08 ธันวาคม, 2563

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบางก...

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 5/2563

27 พฤศจิกายน, 2563

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระ...

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40

05 กันยายน, 2563

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ...

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

29 สิงหาคม, 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป่้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ...

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

21 สิงหาคม, 2563

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบร...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม, 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเ...

โครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

18 สิงหาคม, 2563

โครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

15 สิงหาคม, 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (15 สิงหาคม 2563) เวลา 9.00 น. กองการศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ...

โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

14 สิงหาคม, 2563

โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาล...

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

13 สิงหาคม, 2563

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวาย

12 สิงหาคม, 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร ...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

11 สิงหาคม, 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและ...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่

11 สิงหาคม, 2563

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเ...

โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

30 กรกฎาคม, 2563

โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและ...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้ำลำคลองในชุมชนครั้งที่ 3

24 กรกฎาคม, 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้ำลำคลองในชุมชนครั้งที่ 3

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญปร...

ออกแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

17 กรกฎาคม, 2563

ออกแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและ...

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

09 กรกฎาคม, 2563

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภาเทศบ...

กาชาดจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ขอรับการสงเคราะห์ภายในตำบลบางกระทึก

03 กรกฎาคม, 2563

กาชาดจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ขอรับการสงเคราะห์ภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับสำนักงานเ...

ทำความสะอาดโรงเรียนคลองบางกระทึก

29 มิถุนายน, 2563

ทำความสะอาดโรงเรียนคลองบางกระทึก

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบ...

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) นำถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

26 มิถุนายน, 2563

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) นำถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) นำถุงย...

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านลัดดาพร ปากทางถนนพุทธมณฑลสาย 5

25 มิถุนายน, 2563

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านลัดดาพร ปากทางถนนพุทธมณฑลสาย 5

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบ...

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในบริเวณวัดญาณเวศกวัน

19 มิถุนายน, 2563

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในบริเวณวัดญาณเวศกวัน

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบ...

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กศน. ตำบลบางกระทึก จัดการสอนหลักสูตร การสอนทำ เครื่องแขวนไทย

16 มิถุนายน, 2563

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กศน. ตำบลบางกระทึก จัดการสอนหลักสูตร การสอนทำ เครื่องแขวนไทย

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนาย ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสั...

นำเต้าหู้ไข่จาก บ.KCF แจกจ่ายประชาชนชุมชนภายในตำบลบางกระทึก ที่ได้รับความเดือดร้อน

16 มิถุนายน, 2563

นำเต้าหู้ไข่จาก บ.KCF แจกจ่ายประชาชนชุมชนภายในตำบลบางกระทึก ที่ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้รับมอบเต้าหู้หลอดจาก คุณโกจนาท ศรมยุรา บ.สยามชัยซีฟุ๊ด อำเภอบางเลน ตรา KC...

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย

10 มิถุนายน, 2563

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย

วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสั...

เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชน

09 มิถุนายน, 2563

เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชน

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับมูลนิธิปอเต...

ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดขยะริมถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5

05 มิถุนายน, 2563

ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดขยะริมถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบร...

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

04 มิถุนายน, 2563

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออ...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลำคลองและพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

02 มิถุนายน, 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลำคลองและพื้นที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและ...

การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7

28 พฤษภาคม, 2563

การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาล...

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

26 พฤษภาคม, 2563

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

ในวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์ช่วยเหลือ...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก

07 พฤษภาคม, 2563

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางกระทึก

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัด จัดการ...

การเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย

07 พฤษภาคม, 2563

การเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะมู...

ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด

28 เมษายน, 2563

ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 124 จุด

วันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระทึ...

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (23 เมษายน 2563)

24 เมษายน, 2563

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (23 เมษายน 2563)

วันนี้ (23 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภา มอบเจลล...

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (22 เมษายน 2563)

23 เมษายน, 2563

แจกเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย (22 เมษายน 2563)

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภา มอบเจลล...

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (21 เม.ย.63)

22 เมษายน, 2563

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (21 เม.ย.63)

วันนี้ (21 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังค...

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (17 เม.ย.63)

20 เมษายน, 2563

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ (17 เม.ย.63)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม พร้...

ลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร (16 เม.ย.63)

16 เมษายน, 2563

ลอกทำความสะอาดคลองเพิ่มพูน หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร (16 เม.ย.63)

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ออกลอก...

ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก

15 เมษายน, 2563

ตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น . เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับการเปลี่ยนท่อเมนประปา ตามโครงการปรับปรุง...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 14 เม.ย.63

14 เมษายน, 2563

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 14 เม.ย.63

วันนี้ (14 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช...

การเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

09 เมษายน, 2563

การเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระทึก

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกระทึก 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่...

การเข้าตรวจรับโครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสุกรีย์ อินชนบท หมู่ที่ 8

09 เมษายน, 2563

การเข้าตรวจรับโครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสุกรีย์ อินชนบท หมู่ที่ 8

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนายสุกรีย์ อินชนบท หมู่ที่ 8

การเข้าตรวจรับงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 225 จุด

08 เมษายน, 2563

การเข้าตรวจรับงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 225 จุด

วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางกร...

การออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 (วันที่ 8 เมษายน 2563)

08 เมษายน, 2563

การออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 (วันที่ 8 เมษายน 2563)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่า เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ที่บริเวณซอยร่มเย็นถึงคล...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 7 เม.ย.63

07 เมษายน, 2563

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 7 เม.ย.63

วันนี้ (7 เมษายน 2563) เวลา 05.15 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเ...

ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณถนนเส้นหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหลังองค์พระ

01 เมษายน, 2563

ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณถนนเส้นหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหลังองค์พระ

วันนี้ (1 เมษายน 2563) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิงออกทำความสะอาดพื้นที่ บริเว...

การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ. เดิม ถึงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,495,000 บาท

31 มีนาคม, 2563

การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ. เดิม ถึงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,495,000 บาท

การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ. เดิม ถึงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่...

การประชุมเร่งด่วน ในการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

31 มีนาคม, 2563

การประชุมเร่งด่วน ในการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (31 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมการประชุมเร่งด่...

ทำความสะอาดศาลารอรถ บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนหวาย และบริเวณวัดญาณเวศกวัน

26 มีนาคม, 2563

ทำความสะอาดศาลารอรถ บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนหวาย และบริเวณวัดญาณเวศกวัน

วันนี้ (26 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรร...

กิจกรรมสอนการทำหน้ากากผ้า และการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์

18 มีนาคม, 2563

กิจกรรมสอนการทำหน้ากากผ้า และการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและส...

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

17 มีนาคม, 2563

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลฯ จัดโค...

วารสารประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

06 มีนาคม, 2563

วารสารประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

วารสารประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และแสดงราย...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

21 กุมภาพันธ์, 2563

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒน...

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2563

20 กุมภาพันธ์, 2563

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริห...

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

07 กุมภาพันธ์, 2563

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะศ...

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

15 มกราคม, 2563

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำผู...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 มกราคม, 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จ...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration