What's NEW
A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2562

07 สิงหาคม, 2562

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2562

      เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม น...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

12 กรกฎาคม, 2562

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมน...

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

27 มิถุนายน, 2562

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

             วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มี...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

01 พฤษภาคม, 2562

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศ...

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม, 2562

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม น...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

15 มกราคม, 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

15 มกราคม, 2562

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชั...

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

02 มกราคม, 2562

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือท...

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

02 มกราคม, 2562

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

        ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่) ในวันที่ 26 ธันวาคม 25...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม, 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบาง...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม, 2561

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบ...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

02 ตุลาคม, 2561

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระ...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

03 สิงหาคม, 2561

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน ...

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม, 2561

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนต...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม, 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยม...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม, 2561

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้...

Big Cleaning Day ทำความสะอาด ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

03 สิงหาคม, 2561

Big Cleaning Day ทำความสะอาด ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

Big Cleaning Day  ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

03 สิงหาคม, 2561

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาด...

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

03 สิงหาคม, 2561

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

วันนี้ (23 มี.ค. 2561) คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย...

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

03 สิงหาคม, 2561

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

 เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  ได้ดำเนินยมาตรการป้องกันงานทุจริตโครงก...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม, 2561

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม, 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสร...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัถุตป...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจำปี...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์๑เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพ...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5&n...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม, 2561

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2560โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดี1 เพื่อจัดประสบการณ์กา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

28 มีนาคม, 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

04 กันยายน, 2560

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศม...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

25 สิงหาคม, 2560

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวั...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

18 สิงหาคม, 2560

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม, 2560

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม, 2560

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้...

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสอนแบบโครงการประจำปีการศึกษา 2559โดยวัตถ...

โครงการสอนแบบโครงการ

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการสอนแบบโครงการ

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2559โด...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศ...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ปีการศึกษา 2559

09 พฤษภาคม, 2560

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2559

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา 2...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศึกษา2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศึกษา2559

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 &...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2559

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วก...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัถุ...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

03 พฤษภาคม, 2560

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกร...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2559

29 มีนาคม, 2560

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐา...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

24 มีนาคม, 2560

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ...

โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

24 มีนาคม, 2560

โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ปิ...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2560

20 กุมภาพันธ์, 2560

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2560

31 มกราคม, 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ...

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   ประจำปีการศึกษา 2559

13 ธันวาคม, 2559

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นำโดยคณะผู้บ...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

10 พฤศจิกายน, 2559

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มี...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2

10 พฤศจิกายน, 2559

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2559

17 สิงหาคม, 2559

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2559

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

25 มิถุนายน, 2559

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกร...

โครงการมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการมารยาทไทย เกี่ยวกับการไหว้ทักทายผู้ให...

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ “โครงการเด็กดี” ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ขึ้นเพื่อให้การจัดปร...

โครงการสอนแบบโครงการ ปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการสอนแบบโครงการ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เลื...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

30 มีนาคม, 2559

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นในการ...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2558

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจติดตามช่วยเหลือ แนะนำการดูแลเด็กนักเรียนใ...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษ...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปากเด็กจึงเห็...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการเรียนรู้วิถีไทย(โดยวิทยากรชุมชน)ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว

29 มีนาคม, 2559

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ด...

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

29 มีนาคม, 2559

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำ...

โครงการหนูทำได้

29 มีนาคม, 2559

โครงการหนูทำได้

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ...

โครงการวันเด็ก ประจำปี2559

28 กุมภาพันธ์, 2559

โครงการวันเด็ก ประจำปี2559

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงกา...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2559

06 มกราคม, 2559

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2559

30 ธันวาคม, 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4 ปี เพื่อเข้ารับ...

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

15 ธันวาคม, 2558

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

09 ธันวาคม, 2558

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

                 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภาย...

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2558

09 ธันวาคม, 2558

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2558

                เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้กา...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย"

07 ตุลาคม, 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย"

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กแล...

โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

02 กันยายน, 2558

โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษาได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มทัก...

โครงการไหว้ครู ประจำปี การศึกษา2558

30 สิงหาคม, 2558

โครงการไหว้ครู ประจำปี การศึกษา2558

ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลบางกระทึก สังกัด  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการไหว้ครู  โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นาย...

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2558

30 สิงหาคม, 2558

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา   ผู้บริหาร นำโดย นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึ...

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมสายใยรักถึงแม่) ประจำปีการศึกษา 2558

30 สิงหาคม, 2558

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมสายใยรักถึงแม่) ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมสายใยรักถึงแม่ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

27 สิงหาคม, 2558

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลบางกระทึก  ได้จัดโครงกา...

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

07 กรกฎาคม, 2558

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ทีมผู้บริหารและคณะสมชิกตำ...

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2558

07 กรกฎาคม, 2558

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2558

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) ในวันที่25 ธันวาคม 2557  นายระเด่น  แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็น...

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน พ.ศ ๒๕๕๘

13 มิถุนายน, 2558

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน พ.ศ ๒๕๕๘

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558  นายระเด่น  แทนประชา เป็น...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

12 ธันวาคม, 2557

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษ  เทศบาลตำบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

09 ธันวาคม, 2557

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก   คณะผู้บริหาร นำทีมโดยนายราชัน  มีป้อม...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน

09 ธันวาคม, 2557

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กตำบลบางกระทึก   สังกัดกองการศึกษา   ได้รับเกียรติการ  นางสาว จำรัส โสมเผือก  มาเป็นวิทย...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ

09 ธันวาคม, 2557

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก เคลือบฟลูออไรด์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตรวจสุขภาพ...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน

09 ธันวาคม, 2557

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดโครงการตามไปดูน้องขึ้นเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน

โครงการนิทานแสนสุข

09 ธันวาคม, 2557

โครงการนิทานแสนสุข

โครงการนิทานแสนสุข, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการนิทานแสนสุขขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และพัฒนาการควา...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2557(เทอม2)

09 ธันวาคม, 2557

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2557(เทอม2)

เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อทำความเข้...

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 2557

09 ธันวาคม, 2557

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 2557

เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) วันที่ 30  พฤศจิกายน 2557 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2557

08 ธันวาคม, 2557

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2557

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและให...

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว 2557

08 ธันวาคม, 2557

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา   โดยมีคณะผู้บริหาร  นำทีม โดย นายราชัน   มีป้อม  นายกเ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2557

02 กุมภาพันธ์, 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน   เพื่อเตรียมความพร้อม ประจำป...

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration