e service2callface bang
A+ A A-

สถานที่ท่องเที่ยว / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • 1
  • 2
Prev Next
สนทนากลุ่ม "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชุมชนตลาดดอนหวาย"

17 กันยายน, 2557

สนทนากลุ่ม "การจัดการความรู…

     ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ประจำปี...

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

08 กุมภาพันธ์, 2556

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้วพิทยากร ศิลป์ ที่สนใจการสร้างหุ่นขี้...

พุทธมณทล

08 กุมภาพันธ์, 2556

พุทธมณทล

พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกา...

วัดคงคาราม

08 กุมภาพันธ์, 2556

วัดคงคาราม

วัดคงคาราม เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณจะสร้างในครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการเล่าสืบต่อมาของชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายมอญพ...

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

08 กุมภาพันธ์, 2556

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต. บางกระทึก อ. สามพราน จ.นครปฐม ริมแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจ...

วัดญาณเวศกวัน

08 กุมภาพันธ์, 2556

วัดญาณเวศกวัน

วัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุญาตเป็นทางการ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ...

File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration