What's NEW
A+ A A-


การประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมการประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีพ่อค้า แม่ค้าจากตลาดริมน้ำดอนหวายมาร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดริมน้ำดอนหวายในพัฒนามากขึ้น
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration