What's NEW
A+ A A-


โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครีอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration