Logo
 Print this page

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหามแห

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 45 คน ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องของ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
Rate this item
(0 votes)

Latest from กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com