What's NEW
A+ A A-


โครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ใหเแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้า การสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 

ขอขอบประคุณทางโรงเรียนวัดดอนหวาย ที่ได้สนับสนุนวงกลองยาวมาบรรเลงภายในงาน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration