A+ A A-


โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การทำบุญตักบาตร การรับฟังพระธรรมเทศนา พิธีมาติกาบังสุกุล การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป การสงฆ์น้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรีและการเต้นจากชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ซึ่งมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration