A+ A A-


โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการพาสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกิจการสภาเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการให้ความรู้ด้านการพัฒนาสภาเด็ก การทำอย่างไรให้สภาเด็กเข้มแข็ง และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration