A+ A A-


การประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาตำบลบางกระทึก
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration