What's NEW
A+ A A-


โครงการฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงความสามัคคีในการร่วมใจป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติด ใหเแก้น้องๆ เยาวชน ในตำบลบางกระทึก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration