What's NEW
A+ A A-


โครงการป้องกันโรคฯ และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก

ซึ่งในวันนี้ได้มีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวิชา ใจกล้า นายกเทศมนตรีตำบลมหาพราหมณ์ ซึ่งได้นำคณะผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน 160 คน ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ และมีการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration