What's NEW
A+ A A-


ศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการการุณยเวศ จังหวัดชลบุรี

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มผู้พิการไปศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการการุณยเวศ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการให้ความรู้ในด้านสิทธิของผู้พิการตามกฎหมาย การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้พิการ การปรับตัวเมื่อต้องร่วมงานกับคนปกติ 
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration