What's NEW
A+ A A-


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในโครงการ เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการในชุมชน ซึ่งในภายในโครงการมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration