What's NEW
A+ A A-


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. เทศบาบตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดโครงการพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธีวัดดอนหวาย เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ภายในตำบลบางกระทึก และแสดงถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration