What's NEW
A+ A A-


โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีการทำกิจกรรมอบรมการใช้ภาษาในการใช้ชีวิตประจำวันกับคุณครูเจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในการพูดและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration