What's NEW
A+ A A-


เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

วันนี้ (18 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสวัสดิการสังคม ร่วมกับวัดไร่ขิงพระอารามหลวง สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน และชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 5 ราย เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ มอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็น และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration