A+ A A-


โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองและความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ รวมถึงสร้างความเชื่อมันในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration