What's NEW
A+ A A-


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

              ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์รับฟังความเห็นของประชน  กรณี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  นจะพิจารณารับคำขอของบริษัท  โฟร์  แลบบอราทอรีสื จำกัด  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่  16/24  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Rate this item
(1 Vote)

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration