Logo
 Print this page

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

              ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์รับฟังความเห็นของประชน  กรณี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  นจะพิจารณารับคำขอของบริษัท  โฟร์  แลบบอราทอรีสื จำกัด  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่  16/24  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Rate this item
(1 Vote)

Latest from กองวิชาการและแผนงาน

Related items

เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com