Logo
 Print this page

ต้อนรับคณะฑูตจากประเทศจีน

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระทึก ให้การต้อนรับคณะฑูตจากประเทศจีน นำโดย นายฉวนเจ๋อจู้ รองประธานคณะกรรมการชนชาติและศาสนา ที่นำคณะจำนวน 9 ท่าน มาเยี่ยมชมตลาดริมน้ำดอนหวาย
Rate this item
(0 votes)
เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com