A+ A A-


ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำชุมชน
โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประชาพิจารณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration