What's NEW
A+ A A-


การประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรคส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันนี้ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรคส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย และนอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเครื่องออกกำลังกายภูมิปัญญาท้องถิ่น จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่มาให้ความรู้เรื่องการทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และการทำกายบริหารให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และกองการศึกษามีความประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนเพื่อก่อสร้างในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก หมู่ที่ 4 ต.บางกระทึก สำหรับใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างครบวงจร จึงได้จัดประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration