What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย

วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจเด็กแรกเกิดภายในตำบล จำนวน 5 ราย เพื่อรับถุงยังชีพ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในวันที่ 12 มิถุนายน 63
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration