What's NEW
A+ A A-


โครงการปลูกจิดสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการปลูกจิดสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความีจิตสาธารณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration