A+ A A-


โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามพราน จัดโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับทำหมันสุนัขและแมว และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration