A+ A A-


โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลฯ  จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา  ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน ตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้เยาวชนในตำบลบางกระทึก รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration