A+ A A-


โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้วิธีป้องกันตนเองในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration