Logo
 Print this page

ออกทำความสะอาดถนนและคลองหัวคนเพลง

วันนี้ (19 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาดถนนและคลองหัวคนเพลง โดยมีการกำจัดวัชพืชในน้ำและริมถนน และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามตา
Rate this item
(0 votes)
เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com