What's NEW
A+ A A-


เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเ

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเพื่อมาจัดงานวันเด็ก แต่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานณการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งต่อของขวัญของรางวัลให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration