What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตามรูปแบบและระเบียบกฎหมาย
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration