What's NEW
A+ A A-


ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ2559 คณะผู้บริหาร นำโดยนาย ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 20  คน   ซึ่งทางคณะศึกษาดูงาน ได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน  ผู้บรรยายโดย  นางสาวกิตติยา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการการการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from กองการศึกษา

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration