A+ A A-


โครงการโรงเรียนสายน้ำ

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนสายน้ำ กิจกรรม "สานต่องานพ่อสร้าง" ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยในงานดังกล่าวนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ใด้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration