What's NEW
A+ A A-


วันปิยมหาราช 2561

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ มณฑลพิธีฝั่งตะวันตกของพระอุโบสถ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อ ประเทศไทย ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้อิสรภาพแด่ปวงชน โดยทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน และอื่นๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration