What's NEW
A+ A A-


กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ การรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน การออกกำลังกาย รวมถึงการแนะนำสมาชิกใหม่ของชมรม

 Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration