What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง 5 ส"

   เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ตามแนวทาง 5 ส โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ตามหลัก "บวร" เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ในการทำกิจกรรมและเข้าร่วมงานตามแนวทาง "1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข" โดยให้ทุกท่านร่วมกันทำความสะอาดวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ 1 วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 2 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

ครั้งที่ 3 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันอังคารที่  12 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 4 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 5 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ครั้งที่ 6 วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 7 วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 8 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 9 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 10 วันพระ ข้น 8 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration