A+ A A-


โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

        ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป2 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านให้แก่นักเรียน
Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration