What's NEW
A+ A A-


ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน วัดสายตา ตจวจน้ำตาลในเลือด การออกกำลังกาย ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ขวัญกำลังใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration