What's NEW
A+ A A-


งานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่น้องๆ นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ และให้เด็กๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration