What's NEW
A+ A A-


ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ จัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางกระทึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประขาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารพิษ และปลูกพืชเชิงผสมผสาน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration