What's NEW
A+ A A-


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การยบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นตัวแทนในการต้อนรับ และนอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึกมาให้ คณะศึกษาดูงานได้เลือกชม
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration