What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตตภาวนา การสนทนาธรรม และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยจะจัดขึ้นทุกวันพระขึ้น/แรม 15 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานพุทธมณฑลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ทั้งนนี้สามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2441 7966 ในวันและเวลาราชการ

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration