What's NEW
A+ A A-


โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยวิทยากร จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านกฏหมายและเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านการกำจัดขยะ และการร่วมกันออกกำลังกาย
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration