What's NEW
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (206)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ การรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน ซึ่งก็ได้มีน้องๆ นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และผู้ปกครอง มาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 
และที่สำคัญ ยังมีการเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ที่หมดวาระลง เพื่อหาบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำในการบริหารชมรมผู้สูงอายุและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน

Read more...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในมากมาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงามประเภท ทีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น อายุ 9 - 12 ปี และรุ่น อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี การประกวดนางนพมาศ ราชินีช้างบางกระทึก น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งในการประกวดแต่ละรายการ ก็มีหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลบางกระทึก รวมถึงประชาชนที่สนใจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

และในการนี้ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายที่มอบสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึกที่ได้ส่งน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Read more...

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบางกระทึก และปัญหาต่างๆ จากทั้งทางฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถิ่น

Read more...

กิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในงานมีกิจกรรมอันได้แก่ พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีคณะสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลบางกระทึก ร่วมกิจกรรม

Read more...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของน้องนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้รับทราบผลการเตรียมความพร้อมของเด็กๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมา และพบปะกับทางคณะผู้บริหารเพื่อรับทราบถึงนโยบายด้านการศึกษาที่จะดำเนินการในภาคเรียนต่อไป

Read more...

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ การรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน การออกกำลังกาย รวมถึงการแนะนำสมาชิกใหม่ของชมรม

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration