What's NEW
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (223)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาล นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562 ณ บริเวณถนน สาย ก,ข,ค รอบพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแสดงพลังของจิตอาสาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของชาวไทย

Read more...

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุจากตำบลบางกระทึก เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และคณะมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้เด็กและบุตรหลาน สามารถดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวได้แทนการจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแล

และหลังจากนั้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้วและคณะให้การต่้อนรับ และความบรรยายในเรื่องของการดูแลผู้สูงด้านสาธารณสุข การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดการขยะในชุมชน แบะกอบถามตอบปัญหาต่างๆ

Read more...

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยวิทยากร จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านกฏหมายและเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านการกำจัดขยะ และการร่วมกันออกกำลังกาย

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การยบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นตัวแทนในการต้อนรับ และนอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึกมาให้ คณะศึกษาดูงานได้เลือกชม

Read more...

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ จัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางกระทึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประขาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารพิษ และปลูกพืชเชิงผสมผสาน

Read more...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ ประกวดความสามารถของน้องๆ เยาวชนอายุ 3 - 15 ปี การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนคลองบางกระทึก และูููศนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก การจับฉลากของรางวัล การเล่นเกมส์ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการจากซุ้มกิจกรรม ของส่วนราชการต่างๆ การเล่นเครื่องเล่น และอื่นๆ เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในตำบลบางกะรทึกผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ และการให้น้องๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

Read more...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration